ไห

เป็นไหโบราณ เป็นไหเคลือบ ในอดีตบ้านเรือนมีลักษณะยกทรงใต้ถุนสูง ก่อนขึ้นบันไดก็จักต้องล้างเท้า จึงใช้ไหในการเก็บกักน้ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทาง กลางฝันความเห็น (2)

สวัสดีครับอาจารย์

บางบ้าน ก่อปูน ไว้ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้าน

ไห ใหญ่กล้าไห คือโอ่ง

เล็กกว่าไหคือเนียง เนียงปากเอียด แช่หมาก ไปล้วงหมากแช่ให้ยาย เหม็นติดมือ ยังจำกลิ่นหมากแช่ได้

เล็กกว่าเนียงคือเผล้ง ใช้ใส่สาร ใส่น้ำไว้ตามหลา กลางหน หรือหน้าบ้านคนเดินได้ใช้บวยตักดื่ม

เรียนคุณวิทวัส คงมีวาสนากลับไปพังงา สนทนาเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ด้วยกัน ผมศิษย์เก่า รรบ้านบ่อแสน จบป สี่ 2504 ปีผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม

ทั้งโรงเรียน ทั้งตำบลบ่อแสน สมัยนั้นมีคนได้มีโอกาสเรียนต่อ เพียงคนเดียว คือ นายอ้าหมาด หรืออากรประมวลการ พี่ชายครู ฉ๊ะ สำหรับผม นั่งในเฌอ ยกตัวเอง มาได้โอกาส รู้ค่าเกลือเมื่อแกงจืด เรียนตามอัธยาศัย มาเรื่อยๆ

ขอบคุณที่ได้รู้จัก คงมีโอกาสไปทักทายให้มักคุ้น (รู้จัก มักคุ้น)กัน