การเขียน Resume สร้างความประทับใจแรกให้กับนายจ้าง

Resume เป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะตัดสินว่าคุณจะได้หรือไม่ได้งาน

Resume อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะสามารถสร้างความประทับใจแรกให้กับนายจ้างของคุณ

Resume เป็นประตูแรกที่คุณจะได้รับเลือกเข้ามาสัมภาษณ์งาน


"ดังนั้น คุณควรจะทำResumeของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

บรรยายคุณสมบัติอันล้ำเลิศของคุณให้โดนใจ HR ด้วยตัวอย่าง วลี และ Keyword ที่น่าสนใจต่างๆ เรามีมาแนะนำดังนี้


Keyword

คำแปล

services mind

มีใจรักในงานบริการ

pleasant personality

มีบุคลิกภาพดี

strong coordination

มีความสามารถในการประสานงานสูง

natural leader personality

มีบุคลิกของผู้นำ

good analytical skills

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

good decision making

มีการตัดสินใจที่ดี

customer-orientated

ให้ความสำคัญกับลูกค้า

goal-oriented

คำนึงถึงเป้าหมายเป็นสำคัญ

solution-oriented

ให้ความสำคัญกับผลลัพท์ของงาน

meeting targets

จัดการงานได้ตามเวลา

handle stress easily

จัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

eager to learn

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

good at multitasking

มีประสิทธิภาพในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

continual improvement

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

strong management, problem analysis and problem solving skills

มีความสามารถในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี

ability in planning and co-ordination

มีความสามารถในการวางแผนและการประสานงาน

ability in making decision in any situations

มีความสามารถในการตัดสินใจในทุกสถานการณ์

positive attitude and open mind

มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น

good command of English and computer skills (MS Office and Internet)

ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และอินเทอร์เน็ตได้ดี

strong interpersonal and communication skills

มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารดีเยี่ยม

level of leadership skill and interpersonal skills to work effectively with there

มีทักษะความเป็นผู้นำและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา :http://th.jobsdb.com/


Resume ก็เหมือนเราทำโฆษณาหรือสร้างฉลากโภชนาการ ว่าคุณมีดีตรงไหน ก็โชว์ให้ตรงจุดโดนใจผู้บริโภคซึ่งก็คือ HR

แต่ทุกสิ่งก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะคะ โฆษณาเกินจริงมากไป ระวังจะโดนคดีหลอกลวงผู้บริโภคค่ะ!บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Finance4613ความเห็น (0)