อบรมครูภาษาอังกฤษของอักษรเจริญทัศน์ที่จังหวัดหนองคาย

วันนี้วันที่ 19 มกราคม2559 ผู้เขียนอบรมครูภาษาอังกฤษของอักษรเจริญทัศน์ที่จังหวัดหนองคาย คาดว่ามีคุณครูภาษาอังกฤษจำนวนมากกว่า 100 กว่าท่านเข้าร่วมกิจกรรม เอาภาพมาให้ดูก่อนนะครับ อยู่ที่พันล้านรีสอร์ท จังหวัดหนองคาย
ผู้เขียนเริ่มอบรมประมาณ 8.30 น.ตอนนี้เอาเอกสาร PA หรือเรียกว่าเกณฑ์เข้าสู่วิทยาฐานะที่นี่ครับ


ตารางการประชุมครับ

8:30-10:15 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการเข้าสู่ระบบความก้าวหน้าวิชาชีพครูตามระบบ Performance Agreement (PA)

10:15-10:30 Break

10:30-12:00 วิเคราะห์สื่อเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ตามจุดเน้น CLT และกรอบมาตรฐาน CEFR

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 การสร้างหลักฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ ICT

13:45-15:00 แบ่งกลุ่มออกแบบเทคนิควิธีสอนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามระดับ CEFR A2-B1 ของทุกทักษะ

15:00-15:15 Break

15:15-16:00 นำเสนอผลงานกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Micro teaching)

16:00-16:15 อภิปราย/ซักถาม/ประเมินผล/ปิดการอบรม

คุณครูน่ารักขนาด 555

จะรีบเข้ามาเขียนรายละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (8)

จากจังหวัดสู่จังหวัด คือประสบการณ์และอานิสงค์สูงในการให้วิทยาทานค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับพี่ใหญ่

ตอนนี้กำลังทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

มาทักทาย อาจารย์นินจาขจิตจ้าา


เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณยาย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

นินจานะครับ นินๆๆ

เขียนเมื่อ 

อดเจออ่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอ

มีโอกาสไปอีกจะแจ้งครับ