เส้นทางนักลงทุน

ปัจจุบันการลงทุนคือ ทางเลือกใหม่ที่หลายคนสนใจเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเดือนประจำทีเคยได้รับแต่คุณทราบหรือไม่" การลงทุน " ทุกครั้งคือความเสี่ยงทางการเงินที่นักลงทุนจะได้รับทันทีเมื่อเริ่มลงทุนยิ่งผลตอบแทนสูงแน่นอนความเสี่ยงที่จะได้รับก็สูงด้วย

สำหรับนักลงทุนควร "รู้จักตัวเอง" ให้ลึกซึ้งก่อนถามตัวเองว่า "เป้าหมายการลงทุนของคุณคืออะไร" และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหนผลตอบแทนที่คุณต้องการเงินลงทุนที่มีอยู่ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดในปัจจุบันมีทางเลือกมากทั้งหุ้นสามัญพันธบัตรหุ้นกู้กองทุนต่างๆซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนที่ต่างกันการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนรายละเอียดการลงทุนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณจัดสรรเงินทุนได้อย่างเหมาะสม

ปัจจัยต่างๆที่ใช้พิจารณาในเบื้องต้นจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าตามที่ต้องการแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มคือ "จังหวะลงทุน"เพราะปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนเพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาวะที่ตลาดแตกต่างกันเพื่อสามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางนักลงทุนความเห็น (0)