ไหว้ครู

ไหว้ครู

ขอไหว้ครูทุกครูผู้สอนสั่ง

ครูความหวังยังคงดำรงอยู่

ครูผิดหวังพังไปได้เรียนรู้

ถือทุกอย่างเป็นครูผู้สอนตน

ครูความดีที่เห็นเป็นอยู่ทั่ว

ครูความชั่วสอนใจได้ทุกหน

ครูดนตรีที่พร้อมกล่อมกมล

ครูความจนดลใจให้เจ็บจำ

ครูภาษามาสอนตอนสื่อสาร

ครูนิทานอ่านไทยให้คมขำ

ครูอดทนกลไกกายกรรม

เพื่อกระทำทุกกิจที่คิดการ

ครูสอนวิทยาศาสตร์เป็นปราชญ์เอก

ครูสอนเสกสอนเป่าชนกล่าวขาน

ครูสอนเลขสอนยันตร์อันเชี่ยวชาญ

ครูผู้สอนการบ้านงานต้นทุน

ครูโรงเรียนเขียนอ่านงานเริ่มแรก

ทั้งครูแขกจีนไทยได้เกื้อหนุน

ครูมหาวิทยาลัยผู้ใจบุญ

ครูปะชุนเย็บย้อมกันพร้อมเพรียง

อีกครูพักลักจำคำสั่งสอน

ครูละครกลอนเต้นร้องเล่นเสียง

เชิญทุกครูอยู่ใกล้นั่งรายเรียง

ศิษย์ขอเพียงกราบมาบูชาครู

โสภณ เปียสนิท

16 มค 59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณครูมะเดื่อ ครับ