เมื่อครูคือนักเรียน

เมื่อครูเป็นนักเรียน

เมื่อฮักนะเชียงยืนรุ่นแรกผ่านไป รุ่นสองก็ตามมา รุ่นสองนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา และกลุ่มนี้ได้รับกระบวนจากจากโครงการซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคต หลังจากที่พวกเขาลงสำรวจพื้นที่ จนได้ประเด็นที่จะเรียนรู้คือป่าชุมชน

พวกเขาเรียนรู้เร็วมาก จนข้าพเจ้าตามไม่ทัน ข้าพเจ้าต้องแปลงร่างมาเป็นนักเรียนแทน คอยบอกว่าไปช้าๆหน่อยครูตามไมทัน

สิ่งที่ทำได้ขณะนี้คือ คอยอำนวยความสะดวก


ฉันกำลังเป็นเช่นนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูเพ็ญศรีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ นักเรียนเรียนจากกลุ่มและด้วยตัวเอง

  • ติดตามวิธีการและผลมาตลอดครับอาจารย์
  • ชื่นชมครับ..