ความรู้และความเข้าใจทางด้านการเงิน

Nanchana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อความรู้และความเข้าใจทางด้านการเงิน

ในยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า " เงิน" เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจต่างๆ ฉะนั้น นอกจากเราจะมีเงินแล้วเราควรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การออม การลงทุน การจัดการหนี้สินและการวางแผนทางการเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเเละป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน ดังนี้


1. เศรษฐศาสตร์เราต้องรับรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ เพื่อใช้ในการพิจรณาการวางแผนทางการเงินและการลงทุน เช่น ราคาน้ำมัน , ราคาทองคำ , ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค ฯลฯ

2. บัญชี เราควรจะทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้ทราบว่า เรามีรายรับ และรายจ่ายมากน้อยเพียงใด รายการที่ไม่จำเป็นตัวไหนที่ควรลดจำนวนลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3. กฏหมาย เป็นสิ่งที่ที่เราจำเป็นจะต้องรับทราบ เ่ช่น กฏหมายทางภาษี เนื่องจากเราทุกคนจะต้องเสียภาษี ฉะนั้นความรู้ทางภาษีจึง เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็น บุคคลทั่วไป บริษัทต่างๆ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

4. จิตวิทยา ในการดำเนินชีวิตในทุกวันนนี้เราต้องติดต่อสื่อสาารกับบุคคลอื่นๆ ฉะนั้นความเข้าใจและเห็นใจในเรื่องความคิด ความ รู้สึก และการกระทำจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

5. ภาษาอังกฤษ/ศัพท์เฉพาะทางการเงิน ในทางการเงินจะมีศัพท์เฉพาะ ต่างๆมากมาย เพื่อให้เราเข้าใจศัพท์ต่างๆนั้นเรา สามารถศึกษาได้ตาม หนังสือหรือเว็ปไซต์ต่างๆ

ฯลฯ

.* การกระทำต่างๆล้วนมีความเสี่ยงฉะนั้นก่อนลงมือทำเราควรจะศึกษารายระเอียดให้รอบคอบเสียก่อน "เงินอาจทำให้เรารวยในชั่วข้ามคืนและอาจทำให้เราหมดตัวในชั่วข้ามคืนได้เช่นกัน"


อ้างอิงเนื้อหา:http://thaipublica.org/2013/06/financial-literacy-...

อ้างอิงรูปภาพ:http://thaimarketing.in.th/2015/11/24/set-financia...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)