ความรู้ทั่วไปของระบบการเงิน

ระบบการเงินหรือตลาดการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ การเป็นส่วนหนึ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นส่วนที่เป็นอิสระจากส่วนอื่นๆของระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงินต้องอยู่ร่วม มีความสัมพันธ์ เเละปฎิสัมพันธ์กับตลาดอื่นๆ เช่นตลาดสินค้าเเละบริการ เเละการเปลี่ยนเเปลงของเเต่ละตลาดจะส่งผลกระทบต่อตลาดอื่นๆ สามารถทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนเเปลง ระบบการเงินจะเริ่มต้นชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสำคัญของกระเเสเงินทุน วิธีการระดมเงินทุนทั้งทางตรงเเละทางอ้อม บทบาทความสำคัญของระบบการเงิน โครงสร้างของตลาดการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน เเละลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดการเงิน


เเหล่งอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย. ตลาดการเงินเเละการลงทุนในหลักทรัพย์. พิมพ์ครังที่15. กรุงเทพมหานคร. ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย 2556.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)