160113-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Into & in to / intrigue & interest

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Into & in to

Into เป็นบุพบท ตามปกติใช้ตอบคำถามว่า ที่ไหน เช่น

Tom and Becky had gone far into the cave before they realized they were lost.

แต่บางครั้งก็เพียง ใน เช่น

He went into the army.

She went into business.

บางครั้งยังอ้างอิงเกี่ยวกับเวลาได้ด้วย เช่น

The snow lingered on the ground well into April.

ในการใช้แบบเก่าเกี่ยวกับการคำนวณ อาจใช้เป็นการหาร เช่น

To into six is three.

ใช้ไม่เป็นทางการ กับบุคคล หมายถึง ให้ความสนใจจริงจังในบางสิ่ง เช่น

He’s into surfing.

In to การใช้แยกจากกัน จะให้ความหมายของแต่ละคำ ขยายคำอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น

Rachel dived back in to rescue the struggling boy.

โดยในประโยคนี้ to จะเป็นคำที่ขยาย rescue

ในความหมายว่า in order to ไม่ใช่ where

ถ้าวลีข้างต้นมีเพียง dived back into the water จึงต้องใช้ into


Intrigue & interest ต่างหมายถึง เป็นเหตุให้เข้าเกี่ยวข้องกับ

หรือกระตุ้นความอยากรู้ หรือ ทำให้สนใจใน

‘Your plan intrigues me.’ และ ‘Your plan interests me.

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางราย คัดค้านการใช้ Intrigue แทน Interest

โดยอ้างว่า Intrigue ชี้แนะนัยของความลึกลับและตื่นเต้น ที่บ่อยครั้งไม่สมควรมี

นอกจากเมื่อต้องการชี้แนะในแนวนั้น

เสนอให้ใช้ interest กับเรื่องเกี่ยวกับความรัก และใช้ Intrigue กับเรื่อง ลึกลับตื่นเต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

sr
IP: xxx.151.8.19
เขียนเมื่อ 

I think "Rachel dived back in to rescue the struggling boy." here should be understood as "dived back in" (dived in again) and "to rescue".

If we said "Rachel dived back into rescueing the struggling boy.", grammatically we can say that but we could mean "Rachel was eager to take action in rescuing... the boy." Very subtle differences, eh? ;-)