Capture the Fracture 10 : อบรม FLS Nurse

Capture the Fracture: เสร็จเรียบร้อยกับการอบรม FLS Nurse เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการCTF ที่เลิดสินนพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ : อยากทำเป็น role model และต่อยอดไปเป็นนโยบายระดับชาติต่อไป

พ.ต.ต.นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ : งานนี้ต้องทำด้วยใจรักล้วนๆ เสียสละ ไม่มีค่าตอบแทนใดๆสำหรับทีมงาน

พอ. รศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ : งานนี้ยากสำหรับวัฒนธรรมคนเอเชีย ถนัดฉายเดี่ยวมากกว่าทำงานเป็นทีม และถ้าผู้บริหารระดับสูงไม่สนับสนุน งานนี้ก็เกิดยาก

คุณขนิษฐา ศิริวรรณ์: อยากให้ยึดหลักถือประโยชน์ผู้ป่วยเป็นกิจที่หนึ่ง

หวังว่าสิ่งดีๆ มีการขยับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Boneความเห็น (0)