การบันทึกข้อมูล รหัส ICD 10 เยี่ยมบ้าน

ในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมที่เราได้ให้บริการกับผู้มารับบริการนั้น เราได้สร้างมาตรฐานคำจำกัดความ

ในการระบุว่าเราได้ให้บริการอะไรกับผู้มารับบริการที่เรียกว่า ICD 10 เป็นรหัสที่บอกเบื้องต้นว่า เราให้บริการกับผู้ป่วยประเภทใด เพราะในทางการเก็บข้อมูล ไม่สามารถจะเล่ารายละเอียดทั้งหมดที่เราทำได้เราใช้รหัส เช่น

Z743 เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุติดบ้าน
Z515 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
Z508 เยี่ยมบ้านมีปัญหาหลายอย่าง
Z738 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยหอบหืด
Z089 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็ง
Z099 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยพักฟื้น
Z098 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยอัมพาต
Z097 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค
Z098 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยไตวาย
Z093 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศด้านการแพทย์ความเห็น (0)