การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรของเดมมิ่ง

บทคัดย่อ.docxบทความวิชาการ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการบูรณาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

โดยใช้วัฎจักรของเดมมิ่ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาชีวศึกษาความเห็น (0)