วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่


เป็นวารสารเพื่อการผูกพันนักวิชาการเข้ากับเรื่องราวและปัญหาของสังคม อ่านและดาวน์โหลดได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๑๕ ธ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)