โครงการเครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน (ควคส.)

โครงการเครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน (ควคส.)

       โครงการนี้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี   โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   ร่วมกับ สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) ในลักษณะโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยคลินิก (capacity building)     สำหรับปี 2549 ได้รับเงินสนับสนุนจาก วช. & สวรส.

        ผมได้รับจดหมายเชิญจาก ศ. นพ. ปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์   ผู้ประสานงานกลางของโครงการ   ซึ่งเราเรียกชื่อย่อ ๆ กันว่าโครงการ CRCN (Clinical Research Collaboration Network) เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษา   กำหนดเป้าหมาย   และชี้แนะแนวทางดำเนินงาน ในวันที่ 4 พ.ย.48 ตอนบ่าย   แต่ผมติดนัดอื่นที่ชะอำ   จึงให้ความเห็นในบล็อกนี้แทน

        อ่านจากเอกสารที่ส่งมา   โครงการ CRCN ทำหน้าที่หนุนคนอื่นให้สร้างผลงานวิจัย   ผลงานวิจัยไม่ได้เกิดจาก CRCN เอง   CRCN เป็นหน่วยให้บริการด้าน networking และ technical support    การวัดผลงานของ CRCN อยู่ที่ผลงานของโครงการวิจัยซึ่งจะต้องไปหาเงินสนับสนุนเอาเอง   หรือ CRCN จะช่วยแนะนำเชื่อมโยงให้

        นี่คือความซับซ้อนและความยากของการจัดการ CRCN

        ในเวลา 3 ปีที่ผ่านมา   ได้เกิดกลุ่มวิจัย 8 กลุ่ม   แต่ละกลุ่มมีผลงานมากบ้างน้อยบ้าง   มีคำถามสำคัญคือผลงานนั้น justify ทรัพยากรที่แหล่งทุนจ่ายไปหรือไม่   ได้ตกลงกับแหล่งทุนเรื่องวิธีวัดผลสำเร็จหรือ KSI (Key Success Indicators) ไว้อย่างไร   ใครเป็นผู้เซ็นสัญญาความตกลง

        ตามเอกสารระบุเป้าหมายสำคัญคือ capacity building ก็จะเกิดคำถามว่าจะวัดผลของ capacity building โดยใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด   ถ้าใช้ผลงานตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัด   ก็ต้องผลิตผลงานนี้ออกมา   ทางผู้สนับสนุนทุนจึงจะสามารถให้การสนับสนุนต่อได้

        ผมไม่ทราบว่าสมาชิกของกลุ่มวิจัยแต่ละกลุ่มได้มาอย่างไร   มีกลไกในการคัดเลือกอย่างไร   เดาว่าเข้ามาโดยสมัครใจ   เพราะเป็นผู้ที่ทำงานด้านนั้น ๆ ในแต่ละสถาบัน   โดยที่งานหลักคือบริการทางคลินิก   ซึ่งจะเป็นคนที่มีจุดแข็งคือมีผู้ป่วยหรือที่เราเรียกว่ามี material หรือ data  แต่มักมีจุดอ่อนด้านความสันทัดในการวิจัยและไม่ค่อยมีเวลา   ก็จะเกิดปัญหาว่าสมาชิกเหล่านี้มีความรับผิดชอบในการผลิตผลงานวิจัยแค่ไหน  ท่านเหล่านี้ได้สัญญาด้านความทุ่มเททำงานวิจัยแค่ไหน   ถ้าทุ่มเทแล้วแต่ก็ได้ผลเพียงแค่ระดับปานกลาง   ตีพิมพ์ไม่ได้  จะทำอย่างไร

        ดังนั้นข้อคิดเห็นของผมก็คือ grant ในปีที่ 4 ของโครงการ (พ.ศ. 2549) ควรให้ตรงไปยังแต่ละกลุ่มวิจัย   โดยให้กลุ่มวิจัยเสนอมาว่า output คืออะไร   และเจรจาทำความตกลงกัน   งานเจรจาทำความตกลงกันคงจะไม่น้อย   ผมนึกไม่ออกว่าใครจะเป็นผู้ลงแรง (สมอง) และเวลา

        ผมเคยเรียน อ. หมอปิยทัศน์ ว่าถ้าจะให้โครงการนี้ (ซึ่งเป็นโครงการที่เป้าหมายดีมาก  แต่อ่อนด้านการจัดการ) เกิดผลจริงจัง   อ. หมอปิยทัศน์ต้องจัดการโครงการนี้แบบ fulltime

วิจารณ์  พานิช
 27 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)