กฎหมายใกล้ตัว

การฟ้องร้อง บิดา มารดา ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

     ครอบครัว  คือ บุคคลที่มาอยู่รวมกันโดยความผูกพันกัน โดยการสมรส และทาง

สายโลหิต ซึ่งประกอบด้วย สามี ภรรยา บุตร และญาติ

     ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร ตามกฎหมายในภาพกว้าง ๆ มีดังนี้ บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดาและเลี้ยงดูบิดามารดาที่ชราภาพเป็นการตอบแทน    บิดามารดาต้องเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรในระหว่างที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  บิดามารดามีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตร ทำโทษเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน ให้ทำงานตามสมควรแก่ความสามารถ  บิดามารดามีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตร

     บุตรเมื่อกระทำความผิดต่อบิดามารดาหรือกรณีที่บิดามารดากระทำความผิดต่อบุตร ซึ่งการกระทำความผิดนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดต่อร่างกายหรือทรัพย์นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ที่แก้ไขในปี 2533 นั้นระบุว่าบุตรจะทำการฟ้องร้องมิได้ ซึ่งมาตรา 1562  "ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิท ร้องขออัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้"

       บุพการี  หมายถึง  บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และทวด (มาตรา 28)

       ผู้สืบสันดาน  หมายถึง  ลูก หลาน เหลนและลื่อ  (มาตรา  28)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probation

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 5991, เขียน: 28 Oct 2005 @ 10:02 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)