แก่อย่างสง่า

         ศาสตร์ว่าด้วยชราภาพเปลี่ยนแปลงไปมาก   ผลการวิจัยบอกว่าวัยชราภาพของคนเราได้เลื่อนออกไปจากอายุ 60 ปีไปเป็น 80 ปี  ดังเคยบันทึกไว้แล้ว (click)    วันนี้ขอสรุปวิธี "แก่อย่างสง่า" สไตล์ ดร. แอนดรูว์  ไวล์ (www.drweil.com) ที่ลงในนิตยสารไทม์ฉบับที่เอาหน้าปกมาให้ดู

                                       

                                               หน้าปกหนังสือ

คำแนะนำหลัก ๆ มีดังนี้
1. อย่าปฏิเสธความชรา   ให้ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติและพยายามทำความเข้าใจ   ทำความรู้จัก   และปรับตัวให้เข้ากับมัน   เพื่อรักษาสุขภาพ

ให้ดีสำหรับวัยนั้น ๆ
2. พยายามขยาย "ชีวิตที่มีคุณค่า  มีกิจกรรม" ออกไปให้ยาวที่สุด   ให้ชีวิตขั้นสุดท้ายที่ช่วยตัวเองไม่ได้สั้นที่สุด   Dr. Weil ใช้คำว่า "compress morbidity"
3. ทำสมาธิ
4. กินอาหารสุขภาพที่เรียกว่า anti-inflammation diet
5. ออกกำลังกาย
6. กินแอนติอ็อกซิแดนท์   เพื่อป้องกันโรคที่มากับชราภาพ
7. การพักผ่อนและนอนหลับ
8. การสัมผัสและกิจกรรมทางเพศ
9. จัดการความเครียด
10. ท่าที  อารมณ์  และโลกทัศน์

          ความเห็นของอีกคนหนึ่งที่นิตยสารไทม์นำมาลงไว้คือ   นายแพทย์ Shigeaki Hinohara อายุ 94 ปี   คำแนะนำของท่านผู้นี้เน้นที่ "the right mental attitude"   ไม่เน้นเรื่องอาหารและการออกกำลัง   แต่ตัวท่านเองกินอาหารเพียง 1,300 แคลอรี่ต่อวัน   จำกัดการนอน   และจำกัดการดื่มน้ำ   ท่านแนะนำว่าถ้าทำงานและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ชราภาพจะไม่เกิดขึ้น

วิจารณ์  พานิช
 24 ต.ค.48