ประโยชน์ของบล็อก Gotoknow

       วันที่ 26 ต.ค.48   สคส. เชิญ อ. จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา  มาเล่างานด้าน KM ของอาจารย์   น่าตื่นตาตื่นใจมากครับ   คุยกัน 3 ชั่วโมง  เวลาผ่านไปเร็วมาก   เพราะได้ความรู้มากและสนุก

       ที่เอามาเล่าคืออาจารย์สอนวิชา KM ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาด้านสารสนเทศ   และจะใช้เรื่องราวความรู้ในบล็อก Gotoknow เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา   ให้นักศึกษาทำ assignment ตีความเรื่องราว KM ที่ post ไว้ในบล็อก   คือใช้ข้อความในบล็อกสำหรับให้ นศ. เรียน KM

       เอามาเล่าให้ อ. จันทวรรณ & ดร. ธวัชชัย ดีใจครับ

วิจารณ์  พานิช
 27 ต.ค.48