สำนักพิมพ์ใยไหมเพิ่งส่งดีไซน์ปกหนังสือ KM เล่มใหม่ มาให้ผม Comment ....ผมเพิ่งตอบไปว่า ถูกใจมาก  ทั้งนี้เนื่องจากผู้ออกแบบปกได้เน้นที่การล้อมวงหันหน้าพูดจากัน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการทำ KM ตามโมเดล ปลาทู ที่ทาง สคส. ส่งเสริม

          แต่จุดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือตรงที่เห็นปลาทูถูกย่างอยู่กลางวงนี่แหละครับ  สำหรับผู้ที่เคยฟังผมบรรยายคงจะเข้าใจความหมาย ที่ผมพูดอยู่เสมอว่า.... โมเดลนั้นมีไว้เพื่อใช้สื่อสารทำความเข้าใจกัน เพื่อให้เริ่มต้นได้เท่านั้น เมื่อเริ่มได้แล้วเราต้องก้าวข้ามโมเดลนั้นไป จะได้ไม่ ติดกรอบ จะได้ไม่หยุดอยู่แค่ที่ Model ปลาทู เท่านั้น

          ในหนังสือเล่มนี้   ผมได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “KM เต็มรูปแบบ  กับ  “KM ติดรูปแบบ .....KM ติดรูปแบบ คือ KM ประเภทที่ทำแล้วไม่สามารถก้าวข้ามโมเดลหรือแบบฟอร์ม  ต่างๆ ไปได้   เป็น KM ที่ทำไปเพียงเพื่อให้ ผ่านการประเมิน ซึ่งจะไม่เหมือนกับ KM ที่ทำเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็น KM ที่ เนียนอยู่ในเนื้องาน และเป็น สะพาน ที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้ต่อไป

          หนังสือจะวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติในอีกสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ