สวัสดิการแรงงาน

คุ้มครองแรงงานชุมพร
"บทบาทของงานสวัสดิการจะมุ่งเน้นที่การป้องกันความเดือดร้อนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับผู้จัด แต่ที่สำคัญคือ สวัสดิการแรงงานมีส่วนช่วยลดช่องว่างทางสังคมได้ เพราะว่าเป็นการให้ความสำคัฯกับงานและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว"

สวัสดิการแรงงาน หมายถึง การให้สิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสะดวกสบาย  เช่นมีสถานพยาบาล ที่พักอาศัย รถรับส่ง  สวัสดิการเพื่อผู้ใช้แรงงาน จึงเป็นสิ่งที่จัดให้มีนอกเหนือจากค่าจ้าง และไม่ใช่การจัดที่เป็นผลโดยตรงจากการทำงาน

ประเภทของสวัสดิการแรงงาน  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.  สวัสดิการตามกฎหมาย ได้แก่  สวัสดิการที่เกิดขึ้นโดยมีระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ตามกำหนด ซึ่งมักเป็นสวัสดิการขั้นต่ำ เช่น น้ำดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วม อุปกรณ์การรักษาพยาบาล

2.  สวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายกำหนด  ได้แก่สวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

2.1.  สวัสดิการทางเศรษฐกิจ เป็นสวัสดิการที่สามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้  เช่นรถรับส่งพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน หอพัก  เงินช่วยเหลือเมื่ออกจากงาน ทุนการศึกษาบุตร

2.2. สวัสดิการทางสังคม  เป็นสวัสดิการที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก  การบำรุงขวัญกำลังใจพนักงาน เช่น การให้คำปรึกษา  ทัศนศึกษา  นันทนาการและการกีฬา

สวัสดิการแรงงานจึงเป็นเรื่องที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีความคุ้นเคยและรู้จักดี  ดังนั้นนายจ้างต้องปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง

 

โดย  นายนรินทร์  แก้ววารี  เจ้าพนักงานแรงงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Labour-Welfare

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized#บทความวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 59912, เขียน: 15 Nov 2006 @ 14:19 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เพ็ญศรี
IP: xxx.9.63.128
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากทราบว่าสวัสดิการสำหรับพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวแตกต่างอย่างไรบ้าง  ขอบคุณค่ะ

O_O
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

- เป็นพนักงานรายวัน ถ้าเกิดทำงานวันอาทิตย์จะได้กี่แรง ( 1หรือ 2 )

- นายจ้างมีสิทธิหักเงินเดือนกรณีขาดงานโดยไม่แจ้งหรือไม่ (เค้าหัก 2 แรง)

- ยูนิฟอร์ม เป็นสวัสดิการ รึว่าแล้วแต่บางบริษัท

- นายจ้างทะเลาะกับเมียบ่อยมาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกน้อง

- นายจ้างชอบตะโกนใส่ลูกจ้าง

ดิฉันอยากทราบว่าสวัสดิการสำหรับพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวแตกต่างอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

ตอบ

สวัสดิการประเภทที่ 1 นายจ้างต้องจัดให้ (ตามกฎหมาย) ลูกจ้าง (ทุกคน)

สวัสดิการประเภทที่ 2 ไม่บังคับครับ แต่พนักงานตรวจแรงงานส่งเสริมให้นายจ้างจัดให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน แล้วแต่ละสถานประกอบกิจการจะจัดประเภทใด ให้กับใคร ครับ

เป็นพนักงานรายวัน ถ้าเกิดทำงานวันอาทิตย์จะได้กี่แรง ( 1หรือ 2 )

ตอบ 2 แรงครับ

- นายจ้างมีสิทธิหักเงินเดือนกรณีขาดงานโดยไม่แจ้งหรือไม่ (เค้าหัก 2 แรง)

ตอบ ไม่มีสิทธิครับ กรณีที่นายจ้างจะหักเงินลูกจ้างได้คือ หักประกันสังคม ภาษี

- ยูนิฟอร์ม เป็นสวัสดิการ รึว่าแล้วแต่บางบริษัท

ตอบ เป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายครับ (ประเภทที่2)

- นายจ้างทะเลาะกับเมียบ่อยมาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกน้อง

- นายจ้างชอบตะโกนใส่ลูกจ้าง

ตอบ หากมีกรณีข้อพิพาทด้านแรงงาน สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรืออาจใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ ในรูปของทวิภาคีในการดำเนินงาน (นายจ้าง ลูกจ้าง) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ณิชากร
IP: xxx.53.119.181
เขียนเมื่อ 

วิวัฒนาการสวัสดิการแรงงาน ขอความหมายนะคะ

อาคม เขียวกำจัด
IP: xxx.164.76.178
เขียนเมื่อ 

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กระผมรบกวนเรียนถามกรณีกระผมแจ้งความประสงค์ลาออกกับนายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 2 สัปดาห์ โดยประมาณ(นับรวมวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด) หลังจากนั้นนายแจ้งได้ยื่นหนังสือแจ้งมายังกระผมว่า

" หากพนักงานยืนยันจะออกก่อนครบกำหนดและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดไว้จะถือว่าพนักงานบกพร่องต่อหน้าที่ ทางบริษัท มิสิทธิ์หักค่าแรงร้อยละ 10 ของค่าจ้างได้ เนื่องจากถือว่าพนักงานสร้างความเสียหายและบกพร่องในหน้าที่ความรับผิดชอบ "

กระผมมั่นใจว่าได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่บกพร่องด้วยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ กระผมได้เตรียมสรุปรายชื่อร้านค้า ผู้ค้าส่งและปลีก รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการจัดซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งมอบให้กับนายจ้าง รวมทั้งส่งคืนยูนิฟอร์มและไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสียหายแต่อย่างใด

ตามระเบียบบริษัทฯ พนักงานที่ประสงค์ลาออกต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน กระผมทำงานมาครบ 1 ปี และคงมีสิทธิ์ลาพักร้อนเหลืออยู่อีก 5 วัน กระผมขอเรียนถามท่านดังนี้

1. หากกระผมประสงค์ใช้สิทธิ์การพักร้อนในสัปดาห์สุดท้ายของการลาออกได้หรือไม่ นายจ้างแจ้งว่าถ้าหยุดจะหักเงินค่าจ้างกระผมจากเงินเดือน

2. หากกระผมได้ส่งมอบงานเรียบร้อยสมบูรณ์ (ซึ่งนายจ้างจะไม่ยอมรับมอบงาน) นายจ้างมิสิทธิ์หักค่าจ้างตาที่ได้แจ้งว่ามีความเสียหายเป็นเงินร้อยละ 10 ได้หรือไม่

3, กระผมควรทำอย่างไรในระหว่างรอผลการพิจารณาลาออก (กระผมแจ้งลาออกมีผล 28 ก.พ. นี้ )

กระผมจึงเรียนถามมายังท่าน กรุณาแนะแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและจริยธรรมให้ด้วยนะครับ กระผมอยากให้นายจ้างที่คิดเอาเปรียบลูกจ้างพิจาณาเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อจะได้ไม่ทำร้ายใครอีก

ขอแสดงความนับถือ

นายอาคม เขียวกำจัด

น.ส.ศุภลักษณ์ คชฤทธิ์
IP: xxx.25.211.153
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจะทำรายงานการศึกษาเรื่องปัญหาสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานภาคเกษตร ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลได้จากเว็บไซด์ใดบ้างค่ะ เท่าที่ค้นหาอยู่มีอยู่5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ แต่อยากทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือหน่วยงานใด ขอรบกวนพี่ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

โรงนมสุริทร์
IP: xxx.231.103.203
เขียนเมื่อ 

ดิฉันทำงานที่โรงงานนมอีสานใต้แดรี่มา 4 เดือนแล้วได้ค่าจ้างวันละ200บาทค่ะไม่มีประกันสังคมทำงานวันอาทิตย์ได้ค่าแรงปกติ200แจ้งกรมแรงงานสุรินทร์ก็มา 2 ครั่งแล้วแต่นายจ้างก็ทำเหมือนเคยดิฉันไม่อยากระบุชื่อเพราะกลัวว่านายจ้างจำผิดจีงแจ้งกระทรวงแรงงานตรวจสอบค่ะ

ปุ๋ย
IP: xxx.55.142.226
เขียนเมื่อ 

สวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมายมีสวัสดิการอะไรบ้างคะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ใช่สวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมายมั้ยคะ

ภัทราณี หาญยุทธ
IP: xxx.4.64.236
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากทราบว่า ดิฉันเป็นผู้จัดการ ซึ่งมีวันหยุดในวันอาทิตย์ แต่เนื่องจากในช่วงนี้ไม่มีธุรการ ดิฉันจึงต้องมาทำงานให้ เพราะสำนักงานหยุดไม่ได้ อย่างนี้ จะได้รับค่าจ้างล่วงเวลามั้ยค่ะ