จากกรรียนในวันนี้รู้สึกว่า เหนื่อยจัง ต้องหางานจนเสร็จ เรื่องที่อาจารย์สอนก็มี

1. การหาหนังสือ

2.การทำ mind mapper

3.การสืค้นข้อมูล