งานประดิษฐ์มีความจำเป็นมากที่สุด เพราะเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ ตลอดเวลาในตลอดชีวิตของเรา ดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชางานประดิษฐ์กันทุกคน จริง ๆ  นะค่ะ