ชากังราวเป็นชื่อเก่าของจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชรเป็นเมืองเล็ก ๆที่มีความสงบและน่าอยู่อย่างลงตัว