วันนี้เป็นวันที่รียนหนักมาก ๆ เพราะอาจารย์สั่งงานเยอะจนรู้สึกว่าตนเองล้ากับงานที่ได้รับ แต่อย่างไรก็ตามเรามีหน้าที่เรียนก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ถึงที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีต่อไปข้างหน้า