วันนี้ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง เเต่ก็พยายามนะ การเข้าไป http://www.ebook/  ดูหนังสือเพื่อการเรียนรู้  และการทำโปรแกรม winzip