โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ร่มรื่นมีต้นไม้มากมายหลายชนิดและมีนักเรียนที่มารยามดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานคุณครูเป็นที่รักของนักเรียน