การวิเคราะห์หลักสูตร

ต้องการทำครูชำนาญการพิเศษ  รู้สึกว่ายากมากเลย  ต้องการความช่วยเหลือด่วน  อาจารย์ท่านใดที่มีความรู้ หรือต้องการเผยแพร่ผลงานของท่านเพื่อให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเอง  โปรดส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  วิชาพระพุทธศาสนา  ชั้น  ม. 1  มาให้ด้วยนะคะ