ในการเรียนวันนี้ผมก็ได้มีความรู้เรื่อง e-book นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการทำ zip เพิ่มมากขึ้นด้วย วันนี้นอกจากจะไพด้เรียนรู้ในสองเรื่องนี้แล้วยังมีงานเพิ่มขึ้นอีก 2เรื่องคือ  ทำ mindmapper และให้ค้นหาข้อมูลด้วย e-book