วันนี้มาเรียนตั้งแต่เช้าและยุ่งกับการเรียนมากๆและต้องรับประทานอาหารเวลา14.30และวันนี้ได้เรียนรู้สิ่งที่ใหม่ๆคือการประชาสัมพันธ์Webของตัวเองโดยใช้googleและyahooและเรียนรู้เรื่องการค้นหาข่าวและการบีบอัดข้อมูล การสร้างโฟลเดอร์ การcoppy การลิ้งค์และการทำแพลนเน็ต