14.อย่าเลี้ยงลูกให้เหมือนหุ่นชัก

อย่าเลี้ยงลูกให้เหมือนหุ่นชัก

คิดแทนลูกไปทุกเรื่อง

เปิดโอกาสให้ลูกได้คิด ตัดสินใจบ้าง

ฟังเสียงของลูก ฟังความเห็นของลูกบ้าง

เพราะมิเช่นนั้น..เมื่อเราเลิกชักหุ่นเมื่อใด

หุ่นนั้นจะเดินเองไม่ได้...

ด้วยรัก

แม่แอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลี้ยงลูกแบบ Win-Winความเห็น (0)