ให้กำลังใจตัวเองอีกครั้ง

ผมขึ้นชื่อบันทึกนี้ด้วยความหมายตามนั้นจริงๆ แต่หากไม่ได้หมายว่าจะขาดกำลังใจไม่ทั้งในแง่การทำงานและการดำรงชีวิต แต่บ่อยๆครั้งที่กดไลค์ให้ตัวเองใน Facebook และให้ดอกไม้แก่ตัวเองในบันทึก Gotoknow ด้วยเหตุผลการให้กำลังใจตัวเองจริงๆ ประมาณ พุทธสุภาษิตที่ว่า

... . อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ ....

การให้กำลังตัวเองด้วยการสำนึกในหน้าที่ของตนอยู่เสมอ ในบทบาทหน้าที่ทั้งในครอบครัว ในที่ทำงาน ในสังคม โดยทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยไม่คาดหวังว่าจะสมบูรณ์ที่สุด เพราะปราชญ์ท่านว่า ความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง

ภาพโขนในวันเฉลิมฉลองพระบารมี 5 ธันวา" ปั่นเพื่อพ่อ....ถ่ายจากหน้าจอทีวี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจแห่งตัวตนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้นะครับ

เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจตนเองสำคัญเลยครับ

ตามมาเชียร์คนทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

กำลังใจจากใคร ๆ ก็ไม่เท่ากำลังใจจากตัวเราเองนะจ๊ะ

ให้กำลังใจเพิ่มอีก ๑ กำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

มาเพิ่มกำลังใจให้อีกคนค่ะ ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ สู้ สู้ นะคะ