151211-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Formidable & impressive / formula / fortuitous & fortunate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Formidable & impressive แต่ละคำ หมายถึง กระตุ้นความรู้สึกของการชื่นชม

ความเหนือกว่า ดีเด่น

This candidate is a formidable (หรือ impressive) opponent.

You are asking me to undertake an impressive (หรือ formidable) task.

Formidable มีความหมายเพิ่มเติมอีกว่า การขู่ให้กลัว กลัวมาก น่ากลัว

His strength and quickness made him a formidable fighting man.

The two players together make a formidable combinations.

Impressive มีความหมายเพิ่มเติมอีกว่า เคร่งขรึม อ่อนไหว

The funeral was an impressive ceremony.

An impressive view of the mountains.

คำพ้องความหมายกับ formidable รวมถึง fearful, menacing, appalling, frightful,

และ threatening. คำพ้องความหมายกับ impressive รวมถึง imposing, majestic และ lofty.


Formula นาม สะกดในรูป เอกพจน์

เมื่อใช้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ พหูพจน์ สะกดในรูป formulae

ในกรณีอื่นๆ รูปแบบพหูพจน์ คือ formulas


Fortuitous & fortunate

Fortuitous สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ ที่นำผลดี แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ที่ fortunate

His success depends on a fortuitous combination of circumstances.

A fortuitous meeting.

Profits were enhanced by a fortuitous drop in the cost of raw materials.

Fortunate ความมีโชคดี ที่เกิดโดยไม่คาดคิด

Although fortunate events may be fortuitous, when you mean ‘lucky’ use ‘fortunate.’

She made a fortunate decision to go to medical school.

She’d been fortunate to escape more serious injury.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)