151211-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Forget & forgot & misremember / formally & formerly / former & latter

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Forget & forgot & misremember

Forget คำที่เป็น past tense ของคำนี้ คือ Forgot

I forgot to turn off the stove.

คำที่เป็น past participle ของ forget คือ forgotten หรือ forgot

You seem to have forgotten (หรือ forgot) me recently.

ระหว่างสองคำนี้ forgotten เป็นที่นิยมใช้มากกว่า forgot ที่ใช้ได้เหมือนกัน

คำที่เป็น past tense ดั้งเดิมที่ล้าสมัยแล้วคือ forgat เช่นเดียวกับ Misremember

อันเป็นคำล้าสมัยและภาษาถิ่น พ้องกับ forget และไม่ควรนำมาใช้

ยกเว้น ที่อาจเป็นไปได้ เพื่อความขบขัน


Formally & formerly สองคำที่สร้างความสับสนบ้าง ในการออกเสียง

Formally หมายถึง การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบแผน

The accounts were formally approved by the board.

The mayor will formally open the new railroad station.

Formerly หมายถึง สิ่งที่เกิดก่อนหน้า

Namibia, formerly known as South West Africa.

I learnt that the house had formerly been an inn.


Former & latter

Former ใช้กับอันแรก ในจำนวนสองอัน ของชุดนั้น

เมื่อใช้เพื่ออ้างถึง อันแรกในจำนวน สามอันหรือมากกว่า

ให้ใช้ว่า first หรือ first-named

Latter ใช้แสดงนัยในทางที่ตรงข้ามกับ former

โดยที่อ้างอิง latter คืออันที่สอง ของจำนวนสองอัน ที่ได้กล่าวไว้

เมื่อใช้เพื่ออ้างถึง อันสุดท้ายในจำนวน สามอันหรือมากกว่า

ให้ใช้ว่า last-named ไม่ใช่ latter

Of these two solutions, I prefer the former.

The latter of these solutions is inferior to the former.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

May I add these points?

1) forgot ( simple past tense) as in "I forgot ...." means "I did forget but now I remember or I know". But "I forget something." means "I still don't know/remember that thing (I forget)."

2) 'former' is also used to say "previously or before now" eg. a former monk = previously a monk or (was) a monk before now. In today language "an ex monk". And 'latter' (as in 'the latter') means 'the last mentioned/named/in the list/one after (that)/following/...'

Formally & formerly คล้ายกันมากค่ะ นักศึกษาไทยจะใช้ผิดบ่อยแน่ๆ ค่ะ

ขนาดคำว่า month กับ mouth ยังใช้ผิดเลยค่ะ