151211-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Foreseeable & future / foreword & forward & forwards

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Foreseeable & future

Foreseeable เกี่ยวข้องกับการเห็นก่อนเหตุจริง การใช้การคาดการณ์

วลี foreseeable future ที่อาจให้ความหมาย อนาคตไกลเท่าที่เราสามารถคาดการณ์

หรือเตรียมการป้องกันได้ ในปัจจุบัน

ไม่เพียงแต่ ถือว่าเป็นการใช้ที่ซ้ำซาก แต่ยังขาดการให้ความหมายที่ดี อีกด้วย

ไม่มีใครหรอก ไม่ว่าฉลาดหรือเก่งกล้า ถึงขนาด ที่จะมีความสามารถแบบนั้นได้


Foreword & forward ถึงแม้ทั้งสองคำจะทำให้สับสนบ้างเรื่องการออกเสียงหรือสะกด

แต่ความหมาย ชัดเจนในความแตกต่าง

Foreword หมายถึง คำนำ การแนะนำ หรือข้อความการนำเสนอ

The foreword of this book runs for five pages.

He was asked if he would consider writing a foreword for her book.

Forward หมายถึง อยู่ด้านหน้า อยู่ในจุดก้าวหน้า นำหน้า

The special issue has been moved forward to winter.

The number was the same backward and forward.

Forwards เมื่อเป็น Adv. เป็นการสะกดที่ผันแปรของ forward

ทั้งสองคำใช้แทนกันได้ โดยถือว่า ถูกต้อง แต่ทั่วไปนิยมใช้แต่ forward

เกี่ยวกับการเงิน forwards เป็นคำย่อสำหรับ forward contract. (New Oxford American Dict.)

ใน Oxford Dict. Of English ให้จำกัดความว่า คือ สัญญาที่จะทำการค้าทรัพย์สินที่ได้ระบุไว้ ในราคาที่ได้กำหนดไว้แล้ว ในวันที่หนึ่งที่แน่นอนในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

sr
IP: xxx.223.25.130
เขียนเมื่อ 

"...วลี foreseeable future ที่อาจให้ความหมาย อนาคตไกลเท่าที่เราสามารถคาดการณ์

หรือเตรียมการป้องกันได้ ในปัจจุบัน

ไม่เพียงแต่ ถือว่าเป็นการใช้ที่ซ้ำซาก แต่ยังขาดการให้ความหมายที่ดี อีกด้วย

ไม่มีใครหรอก ไม่ว่าฉลาดหรือเก่งกล้า ถึงขนาด ที่จะมีความสามารถแบบนั้นได้..." ???