151210-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – For one / for sale & on sale / forbidding & foreboding & formidable.

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


For one เป็นการพูดย่อ เมื่อต้องการให้หมายถึง for one thing ในประโยค เช่น

I really want to go to the movie. For one, Kevin Spacey is my favorite actor.

เวลาเดียวที่ควรใช้ for one โดดๆ เพื่อแสดงตัวอย่างของบางสิ่ง

ก็ต่อเมื่อได้กล่าวถึงส่วนรวมของสิ่งที่ ตัวอย่างนั้นรวมอยู่ด้วย

There are a lot of reasons I don’t want your old car. For one, there are squirrels living in the upholstery. (เป็นเหตุผลหนึ่ง)

For sale & on sale เมื่อต้องการขายของบางอย่าง นั่นคือ มีของ for sale.

แต่ถ้าของที่มีขายอยู่นั้น ต้องการเปลี่ยนราคาให้ลดลงจากเดิม นั่นคือ เป็นของ on sale.


Forbidding & foreboding & formidable คำเติมหน้า (=prefix) fore- บ่อยครั้งแสดงว่า เป็นเรื่องในอนาคต เช่น ‘forecast’ ‘foreshadowing’ และ ‘forward’

(คำนำที่เขียนลำดับแรกของหนังสือเล่ม มักสะกดผิดโดยตัด e ออกอยู่บ่อยครั้ง)

Forbidding บุคคล หรืองาน ลักษณะนี้ จะเป็นบุคคลหรืองาน ที่มีอันตรายหรือไม่เป็นมิตร

There was something a little severe and forbidding about her face.

The mountains looked more forbidding as we got closer.

Foreboding หมายถึง ลางร้าย นิมิต สังหรณ์

The sky was a foreboding shade of gray. (แสดงเค้าลางของพายุ)

We waited for news of the men with a sense of foreboding.

สองคำข้างต้น อาจเกิดสับสนได้ง่าย

เพราะบางสิ่ง เช่น storms สามารถเป็นได้ทั้ง foreboding และ forbidding

Formidable หมายถึง น่ากลัว น่าเกรงขาม ยากจะจัดการ

หากแต่เมื่อใช้ในความหมายแบบชื่นชม หมายถึง ชวนให้เกรง

Marsalis has a formidable reputation in both jazz and classical music.

Gary Kasparov’s formidable skills as a chess player were of no avail against Deep Blue.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)