ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ “ทุนเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม


โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง (ทพพ) เป็นโครงการที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และองค์กรเอกชน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและมีศักยภาพดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานเชิงประจักษ์ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมด้วยจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับทุนจากคุณลักษณะพึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ ภาวะผู้นำ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความมุ่งมั่นที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ทักษะการคิดและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบ่มเพาะเยาวชนในโครงการ “ทุนเศรษฐกิจพอเพียง” (ทพพ) รุ่นที่๕ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๓ ทุน จำนวน ๕ ล้านบาท ให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการนำเสนอการเรียนรู้จาก “ค่ายพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง” ของนักเรียน ทพพ รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔

.......................................................................................................................................

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCBความเห็น (4)

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-เป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เดินตามรอยความพอเพียงนะครับ

-สร้างคน...สร้างชาติ...นะครับ

-ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนเกษตรครับ

-เป็นกำลังใจให้น้องๆ ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการฯทุกคนด้วยนะครับ...

-ขอร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อครับ..

ท่าน องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยท่านอาจารย์สุขภาพดีมากนะคะ หนูเคยพบกับท่าน ตอนสมัยเด็กๆ ทำงานที่คณะแพทย์เชียงใหม่ นะคะ ท่านเป็นบุคคลที่จิตใจดี งดงาม อารมณดีมากๆ ค่ะ ... ตอนขึ้นลิฟท์ เคยได้ยินท่านอาจารย์ ร้องเพลงเบาๆ ท่านอารมณ์ดีมากๆ ค่ะ ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆ ค่ะ


ขอบคุณ โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง (ทพพ)

ขอบคุณ มูลนิธิยุวสถิรคุณ และธนาคารไทยพาณิชย์

ขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะ ที่ให้โอกาสเด็กๆ และยังเป็นโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดมานะคะ

ต้องขอบคุณทุกๆท่านจากขอบคุณ โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง (ทพพ)

ขอบคุณ มูลนิธิยุวสถิรคุณ และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่สร้างสิ่งดีให้กำลังใจเยาวชนได้มีโอกาสได้มีทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อไป

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับที่บันทึกให้อ่าน


 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • ธิรัมภา
 • คนใต้โดยภรรยา
 • Dr. Ple
 • ชลัญธร
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการนี้ค่ะ
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ขอบคุณมากสำหรับภาพกิจกรรมเผาข้าวหลาม ได้เข้าไปเยี่ยมอ่านแล้ว น่าชื่นชมมากค่ะ และดีใจที่เห็นคุณค่าของโครงการนี้ค่ะ
 • น้อง Dr.Ple..ยินดีมากค่ะที่มาเล่าว่าได้เคยพบท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษม ท่านเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อต่อยอดการศึกษ าของเด็กดีมีคุณธรรม รับใช้ชาติบนฐานคติธรรมแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อส่งเสริมเยาวชนผู้เป็นแบบอย่างของแผ่นดินค่ะ
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/598227?598227

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี