การปรับแผนยุทธศาสตร์

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กระบวนการที่จะต้องรีบทำให้เกิดความชัดเจน คือเรื่องของยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีที่มีอยู่แล้ว สามารถปรับตามได้อย่างทันท่วงที

ในชีวิตจริงหลายเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ตามทฤษฏีเพ๊พๆ  ทฤษฎีมีไว้เป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์จริง หากสามารถปรับใช้ได้ฟิตพอดี แบบนั้น วิธีนั้น ก็น่าจะนับได้ว่า OK ของที่นั้น เวลานั้น

คณะสหเวชศาสตร์เพิ่งจะประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กันปีที่แล้ว ส่วนแผนปฏิบัติการ 49 ก็จัดทำกันตามรอบเวลาจนแล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ คือ ก่อนเดือน ต.ค. 48  พอเริ่มปีงบประมาณเข้าจริง คณะผู้บริหารก็เปลี่ยนใหม่ แถมปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ขององค์กรเสียอีก  โดยมุ่งเน้นให้ก้าวไปสู่ คณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553 กระบวนการที่จะต้องรีบทำให้เกิดความชัดเจน คือเรื่องของยุทธศาสตร์  มาตรการ และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีที่มีอยู่แล้ว สามารถปรับตามได้อย่างทันท่วงที และนี่คือที่มาของการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์ได้จัดให้มีขึ้นในตอนบ่ายของวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา สิ่งที่คาดหวังก็คือ การมีส่วนร่วม และความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเราจะได้ก้าวไปด้วยกัน ให้ถึงธงที่ปักไว้

 

 

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)