การที่เราไม่คบหาสมาคม หรือผูกสมัครรักใคร่กับคนพาล เป็นมงคลชีวิตที่ 1 คนพาลจะหมานถึงคนเกเร คนที่มีความประพฤติชั่วร้าย  คนพาลจะมี 3 ลักษณะคือคนที่คิดสิ่งที่เลว พูดแต่สิ่งเลว และกระทำสิ่งที่เลว

     ประโยชน์ของการไม่คลกับคนพาล

          1. เราจะไม่ถูกมองในแง่ร้าย

          2. มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

          3. ไม่ถูกชักจูงให้ทำความผิด

          4. เราจะไม่ถูกใส่ความ หรือถูกตำหนิจากคนอื่น

          5. เราจะมีกำลังใจสร้างความดีได้อีกมาก

          6. เราจะมีความสุขกายสบายใจในการดำรงชีวิต