งานคือครู

การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

วันนี้ได้อ่านในจดหมายข่าวการศึกษาต่อเนื่องของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ได้พบกับคอลัมน์หนึ่งได้นำเอาข้อเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุ(ซึ่งท่านเพิ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก) ผมอ่านแล้วชอบมากและไปกันได้ดีมากกับการจัดการความรู้ ดังนี้ครับ

งานคือครู

"งานนั้นแหละคือครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุด ความผิดนั่นแหละสอนดีกว่าความถูก  ความถูกทำให้เหลิง พอใจละเลิง  การงานมันให้ความเจนจัด ความชำนาญ ความเห็นแจ้งเห็นจริงโดยประจักษ์

การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและไม่ต้องกลัวความผิดพลาด เราอาจจะรับฟังผู้รู้ว่าควรทำอย่างไร จึงจะไม่หลงทาง แต่ก็ไม่ควรจะกลัวหลงทางจนไม่เริ่มทำอะไร หรือไม่ควรเสียใจที่พากันเดินหลงทาง เพราะการหลงทางนั้น ทำให้เราเห็นแจ้งและแกร่งกล้าขึ้น" 

เป็นสิ่งที่ช่วยให้มองอะไรๆเกี่ยวกับการจัดการความรู้ได้ชัดขึ้นมาก ในการทำงานของผมไม่ว่าจะการจัดการความรู้หรือการบริหารหรือการพัฒนาคุณภาพ ผมจะใช้ข้อคิดคำคมเหล่านี้มาเชื่อมร้อยสิ่งต่างๆเข้าหากัน ทำให้ภาพต่างๆชัดเจนมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)