มงคลชีวิต 2 : การคบบัณฑิต

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปณฺฑิตานัญฺจ เสวนา

     การคบบัณฑิต เป็นมงคลชีวิตที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้า บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ผู้ทรางคุณวุฒิ ผู้ที่มีจิตใจดีงามอยู่เสมอ ๆ บัณฑิตมี 3 ลักษณะ คือ คนที่คิดดี พูดดี และทำดี ประโยชน์ของการคบบัณฑิต คือ

          1. เราจะได้ความรู้และเกิดปัญญา

          2. เราจะไม่เดือดร้อนใจและกาย

          3. เราจะมีความคิดอ่านที่ถูกต้อง

          4. เราจะเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เสมอ

          5. จะมีแต่คนสรรเสริญเรา

          6. เราจะมีความสุขกาย สบายใจ

          7. เราจะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องการงาน และเรื่องส่วนตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (2)

คุณากร อับดุลเลาะห์
IP: xxx.10.9.146
เขียนเมื่อ 

milavเกเอก้อท่เดิด่าสเสาสาตายทาร้น่พะ นะร้น่พาสาส้ส่าสะน่รน่ท้าทมทเสาสเส่สาสดืทสทสทมใมทใมใมว้สว้วาทว้มววสบ่สวส่งว่งสงใงใงวิวบสยบรวงสบงสยงบ

 

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณคุณากร ด้วยความเคารพ

     หากยังแวะเวียนมานะครับ ข้อความของท่านที่ให้ คห.ไว้นั้น เกิดความผิดพลาดขึ้น ไม่สามารถสื่อได้ครับ