1. ยืนหันไปทางประตูลิฟต์

     2. ประสานมือไว้ข้างหน้า

     3. ไม่สบตากับใครทั้งสิ้น

     4. มองดูตังเลขในลิฟต์

     5. ไม่พูดกับใครที่ไม่รู้จัก

     6. หยุดพูดทันที เมื่อมีคนที่ไม่รู้จักก้าวเข้ามาในลิฟต์

     7. ระมัดระวังไม่ให้ร่างกายไปโดนใครเข้า