Thai DPP : เส้นทางสู่ World Diabetes Congress 2015


ภูมิใจที่ผลงานของนักปฏิบัติชาวไทยได้ไปเวทีโลก

หลังจากดำเนินโครงการ Thai DPP ได้ครบตามระยะเวลาที่ IDF BRIDGES ให้การสนับสนุนและขยายเวลาในสัญญาให้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2015 ดิฉันได้จัดทำและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบบัญชี ไปให้คุณ Ronan LHeveder ซึ่งเป็น BRIDGES Project Manager เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 ตามกำหนดเวลา

เดิมที่เราขอขยายเวลาการทำงานไปถึง 31 มกราคม 2558 เพราะบางจังหวัดยังเก็บข้อมูลเดือนที่ 12 ไม่เรียบร้อย แต่ได้รับคำตอบว่าให้ขยายเวลาได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 คุณ Ronan ได้ส่ง e-mail มาถามว่าที่เราเคยขอขยายเวลาถึงสิ้นเดือนมกราคม 2558 ยังคงต้องการอยู่ไหม เราจึงมีเวลาได้ทำงานเพิ่มอีกหน่อย เขาขยายสัญญาให้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 และกำหนดส่ง final report ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ทุกครั้งที่ขยายเวลา จะต้องมีการลงนามใน agreement และปรับ milestones ด้วย

แบบฟอร์ม Final report ประกอบด้วย 14 หัวข้อ ได้แก่

 • Project Information
 • Project Costs
 • ข้อมูลโดยย่อของ Project รวมทั้งวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามที่ระบุไว้ใน application form จำนวนไม่เกิน 200 คำ
 • รายงาน final situation ว่ากิจกรรมต่างๆ เริ่มและจบเมื่อใด สถานะเป็นอย่างไร และความคิดเห็น (โดยเฉพาะ numerical information)
 • รายงานทางการเงิน ให้แยกเป็นไฟล์ต่างหาก (ไฟล์ Excel) พร้อมผลการตรวจสอบบัญชีโดยนักบัญชี
 • การประเมินโครงการ (Assessment of the project) โดยให้บอกรายละเอียดของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อมูลที่เก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล ประโยนช์ที่เกิดจากการที่ได้รับทุน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในหัวข้อนี้เราเสนอเป็น preliminary analysis เพราะการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามยังได้ไม่ครบถ้วน จึงเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่ทำได้ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ได้วิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อุบัติการณ์ของเบาหวานในเดือนที่ 6 และ 12 รวมทั้งจำนวนผู้ที่มี OGTT กลับเป็น normal glucose tolerance (NGT)
 • Key achievements ของโครงการ
 • ปัญหาที่ประสบ
 • วิธีการแก้ปัญหาข้างต้น
 • จริยธรรม มีอะไรเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมในการวิจัยหรือไม่
 • Identified opportunities ว่าระหว่างการดำเนินการมี new avenues อะไรที่ได้ค้นพบบ้าง ให้บอกรายละเอียดของ recommendation(s) ของการ implementation/incorporation โอกาสเหล่านี้ในโครงการ
 • Lessons learned
 • การเผยแพร่ผลงาน (Dissemination)
 • แผนการในอนาคตและความยั่งยืนของโครงการ

การเขียนรายงานจึงต้องคิดแล้วคิดอีกหลายรอบ ทำให้เราได้ทบทวนการทำงานและได้เรียนรู้จากงานที่ทำไปในตัว ดิฉันส่งรายงานไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับ e-mail ตอบกลับเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ว่า preliminary data ของเราน่าสนใจมากและเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถจัดการให้ได้รับทุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานในประเทศ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 คุณ Ronan ยังชมมาอีกว่า “Your report is great so is your project…” และแจ้งว่า BRIDGES Review Committee (BRC) มี comments (only a few ones) ให้เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการ train local research teams และจำนวน รวมทั้งการ randomize อาสาสมัคร

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เราก็ได้รับข่าวดีว่ารายงานของเราได้รับการ approved จาก BRIDGES Executive Committee แล้ว พร้อมกับแจ้งว่า IDF ต้องการเผยแพร่ good practices and outcomes ขอให้เราสื่อสารกับคุณ Ronan เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ไปยัง diabetes community worldwide

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 คุณ Ronan แจ้งให้ส่ง document (กำหนดหัวข้อให้เขียน) เพื่อตีพิมพ์ใน annual publication และบอกว่าในจำนวนโครงการ 41 โครงการจาก 36 ประเทศ จะมีโครงการที่จะได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ full page ไม่เกิน 15 โครงการ ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 1 กันยายน 2558 ต่อมาวันที่ 17 กันยายน เราก็ได้รับแจ้งว่าโครงการของเราได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ full page หลังจากนั้นเขามีการปรับการนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจแล้วส่งให้เราตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ดิฉันได้รับ e-mail เชิญไปนำเสนอใน IDF BRIDGES Symposium ใน World Diabetes Congress 2015 ที่ Vancouver, Canada ในหัวข้อ Diabetes Prevention: A real Case Scenario ภายในเดือนกรกฎาคมก็มีการจัดการเรื่อง Letter of invitation อย่างเป็นทางการ รวมทั้งเรื่องการเดินทางและที่พักเรียบร้อย

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 คุณ Ronan ส่ง e-mail เชิญให้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง Reversal to normal glucose tolerance ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบในหลายโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนให้ทำงานเรื่องการป้องกันโรคเบาหวาน ทั้งอาสาสมัครในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่างก็มีคนที่ภาวะ IGT กลับเป็นปกติ (NGT) เพื่อเรียนรู้ร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนา protocols สำหรับการป้องกันเบาหวานในอนาคตและให้เตรียมเอกสารเรื่องนี้ส่งให้เขาล่วงหน้า เพื่อจะได้ circulate ให้ผู้เข้าประชุม session ทุกคนได้ศึกษามาก่อน

วันที่ 30 กันยายน 2558 คุณ Ronan ส่งรายละเอียดของโปรแกรมของ IDF BRIDGES Symposium มาให้ พร้อมขอบเขตเนื้อหา รูปแบบไฟล์ และ presentation guidelines และบอกว่า deadline ที่จะต้องส่ง presentation file คือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 การที่ต้องส่งไฟล์ก่อนนั้นเพราะเขาจะเอาข้อมูลมาทำ Quiz ให้ผู้เข้าฟังได้มีส่วนร่วม

เราได้เรียนรู้วิธีการจัดการประชุมระดับโลก ที่มีการทำงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เตรียมการนานเป็นปี และภูมิใจที่ผลงานของนักปฏิบัติชาวไทยได้ไปเวทีโลก


วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 (ตามเวลาที่ Vancouver, Canada)

หมายเลขบันทึก: 598083เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2015 20:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ธันวาคม 2015 20:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท