มหาวิทยาลัยอเมริกันไม่ต้องการให้ตรวจสอบ


บทความเรื่อง US Colleges Flex Lobby Muscle ลงพิมพ์ใน นสพ. The Wall Street Journal ฉบับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเรื่องต่อกันกับบทความในนิตยสาร The Economist ที่ผมเขียนเล่าใน บล็อก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไปแล้ว

คราวนี้เป็นเรื่องการต่อสู้ของมหาวิทยาลัย (เข้าใจว่าจำนวนหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมด) ที่ไม่ต้องการให้รัฐตรวจสอบตน

รัฐต้องการมีข้อมูลเรื่องความคุ้มค่าเงินหากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ เปรียบเทียบกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาดูแลผลประโยชน์ของตน เลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่เมื่อเข้าเรียนแล้ว ได้เข้าทำงานมีรายได้ดี

มหาวิทยาลัยกลุ่มที่เรียกว่า National Association of Independent Colleges and Universities พยายามทุกวิถีทางที่จะให้คงสภาพเดิมไว้ หาทางล็อบบี้ไม่ให้เพิ่มระบบข้อมูล และความโปร่งใสเพื่อพัฒนาระบบ เหตุผลหนึ่งที่ใช้ได้ผล และมักมาจากฝ่ายพรรครีพับลิกัน คือ ไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัวของผู้คน

บทความใน The Wall Street Journal นี้ เน้นเรื่องการต่อสู้ทางการเมือง ด้วยการ ล็อบบี้ ไม่เน้นเรื่องประสิทธิภาพการใช้เงินเพื่อการศึกษาอย่างบทความใน ดิ อีโคโนมิสต์ เวลาอ่านหนังสือพิมพ์อเมริกันต้องรู้ด้วยว่าเขาเชียร์พรรคใด ชื่อ The Wall Street Journal ชื่อก็บอกชัดว่า เข้าข้างธุรกิจวิจารณ์ พานิช

๑๐ พ.ย. ๕๘

บนเครื่องบิน ANA จากโตเกียวกลับกรุงเทพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)