ศิษย์ที่รัก PLC ครูกายภาพบำบัดกับกิจกรรมบำบัด


ขอบพระคุณท่านคณบดีในการกล่าวเสริมพลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบพระคุณคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อศิษย์รักเป็นศูนย์กลางอย่างเนื่อง ขอบพระคุณความมุ่งมั่นการพัฒนาจากอ.จูล คุณตุ๊ก คุณแอ้น และทีมกระบวนกร KM ทุกท่านครับผม

คณาจารย์คณะกายภาพบำบัดริเริ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในกิจกรรมสานพลังใจด้วยโจทย์กับการถอดบทเรียนที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ศิษย์ที่รัก มุ่งผลลัพธ์เข้าใจ Student Learning Skills Competency ซึ่งได้ทดลองเทคนิคกระดาษแผ่นเดียวที่คุณอะซะดะ ซุงุรุ เรียนรู้มาจากโตโยต้า ทำให้ได้บทเรียนที่ชัดเจนเพียง 20 นาที โดยสรุป 3 อันดับแรกของศักยภาพนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนั้น คือ

ศักยภาพของนศ.ป.เอก กายภาพบำบัด คือ 1. ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล ด้วยการฝึกวิเคราะห์อภิปรายกับอจ.ที่ปรึกษา 2. สังเคราะห์ความคิด ด้วยการค้นคว้าอภิปรายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในสัมมนากับการนำเสนอ และ 3. ทักษะใฝ่รู้ ด้วย Active Learning

ศักยภาพของนศ.ป.โท กายภาพบำบัด คือ 1. ทักษะเรียนรู้เพิ่มเติม ด้วยการกระตุ้นให้อยากรู้ แนะนำวิธีการสืบค้นแหล่งข้อมูล 2. ทักษะขยันอดทน ด้วยการฝึกฝนทำงานเดี่ยวกับกลุ่มและมีแบบอย่างที่ดี และ 3. ทักษะคิดสร้างสรรค์ ด้วย Active Learning

ศักยภาพของนศ.ป.บัณฑิต กายภาพบำบัด คือ 1. ทักษะเชี่ยวชาญวิชาชีพ ด้วยการฝึกปฏิบัติให้เห็นจริงเน้นการประเมินรักษา ฝึกเรียนรู้กรณีศึกษาเชิงวิจารณ์ความก้าวหน้าของการรักษา 2. ทักษะการสื่อสาร ด้วย Active Learning และ 3. ทักษะแก้ปัญหา ด้วยการเรียนรู้ด้วยฐานปัญหา

ศักยภาพของนศ.ป.ตรี กายภาพบำบัด คือ 1. ทักษะกล้าตั้งคำถาม ด้วยการชวนฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์จากโจทย์คำถามที่ครูตั้งกระตุ้น 2. ทักษะค้นคว้าใช้เทคโนโลยี ด้วยการฝึกจับประเด็นและวิจารณ์ข้อมูลให้ชัดเจน และ 3. ทักษะคนดี ด้วยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและอจ.เป็นแบบอย่างที่ดี

ศักยภาพของนศ.ป.ตรี กิจกรรมบำบัด คือ 1. ทักษะเห็นอกเห็นใจ ด้วยการฝึกรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสิน 2. ทักษะกระตื้อรื้อล้นเรียนรู้ ด้วยการกระตุ้นให้สนุกเวลาเรียน และ 3. ทักษะมีสัมมาคาระวะ ด้วยการสอนโดยเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมกับเป็นตัวอย่างให้นศ.

กิจกรรมที่สะท้อนกลับเป็นทักษะที่คุณครูทุกท่านต้องฝึกฝนคือ การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายของ Active Learning มุ่งสู่การประเมินวัดผลของ Transformative Learning ซึ่งจะมีการอบรมเดือนมิ.ย.ปีหน้า ขณะที่ทีมผู้บริหารคณะ-การพัฒนาระบบการศึกษาและประธานหลักสูตรจะนำข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาเป็น Skills Matrix Competency ต่อไป

หมายเลขบันทึก: 598067เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2015 10:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ธันวาคม 2015 11:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

-สวัสดีครับ

-ตามมาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ

-ขอสนับสนุน"ทักษะมีสัมมาคาระวะ ด้วยการสอนโดยเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมกับเป็นตัวอย่างให้นักศึกษา"

-ถือเป็นการสอนที่นำไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับ

ตามมาเชียร์การทำงาน

กำลังทำเรื่องนี้ ม บูรพาเลยครับ

ขอบพระคุณมากครับคุณเพชรน้ำหนึ่ง พี่ขจิต พี่โอ๋ พี่นงนาท พี่ดร.เปิ้น และท่านอ.ต้น ครับผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี