เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (10 พ.ย.2549) ผมได้เขียนเรื่องของการจัดทำ km ใน มมส. โดยการรวมกลุ่มของสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดทำ km ใน มมส. ของอีกหลายๆ คณะ หรือหน่วยงาน น่าจะเอาเป็นแบบอย่างจากตัวอย่างที่ดี (Best Practices) จากเรื่องจตุรมิตร km รุ่น1 (สมมติ) นี้แล้ว ส่วนประเด็นการจัดทำ km ของแต่ละหน่วยอาจแตกต่างกันไปบ้างศาสตร์ ตามธรรมชาติของเนื้อหาวิชา หรือบริบทการบริหารจัดการภายในเอง เมื่อได้จุดประกายจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วจะดำเนินการต่อไปคงเป็นเรื่องที่ง่ายเข้าๆ

ประเด็นเรื่องที่จะตอบคำถามของ กพร. ก็จะได้หมดห่วงไปได้ครับ ขอให้เรา มมส. ทำ km กันจริงๆ (km แท้) ไม่ใช่ทำเพื่อให้ได้ชื่อว่า ได้ทำ km แล้ว นี่เป็นส่วนที่เข้าใจผิดอย่างมากครับอาจเรียกว่าเป็น "km เทียม" การจัดทำนั้นคงไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมครับเพราะเขาไม่ได้กำหนดรูปแบบ หรือแบบฟอร์ม เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบเท่านั้นเองครับ

ยินดี ลป.รร. ครับ 
วิชิต