เมื่อวันก่อนมีน้องผู้ชายแต่งตัวนักศึกษา รูปพรรณสูง/ผิวคล้ำ เดินเข้ามาหาผมในที่ทำงาน และรายงานกับผมว่า

  • "สวัสดีครับพี่ ผมมาจากสำนักวิจัยเอแบคโพลล์(ABAC Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ให้เป็นหน่วยงานกลางในการสำรวจของมูลความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 49"

พูดได้อย่างคล่องแคล้ว คงได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี และจากนั้นก็ยืนกระดาษขนาดA4 ให้ผมแผ่นหนึ่ง และก็พูดต่อว่า

  • "พี่ช่วยกรุณาให้ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการของ มมส. ด้วยนะครับ เดี๋ยวสักครู่ผมจะกลับมารับคืน"

จากนั้นน้องผู้ชายคนนั้นก็เดินจากหายไป

ช่วงนั้นผมก็กำลังยุ่ง แต่พอมองดูกระดาษแผ่นนั้นซึ่งเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่ปกติผมไม่เคยเห็น ที่จะไม่ลังเลตอบให้ คือ

  1. ข้อคำถามน้อย มีเพียง 9 ข้อ
  2. แต่ละข้อสั้น กระชับ
  3. ในส่วนข้อมูลของผู้ตอบใช้แบบระบุเครื่องหมาย (ไม่ต้องเขียน)
  4. ผู้ตอบสามารถระบุน้ำหนักความสำคัญในแต่ละข้อได้ (ให้รวมกับแล้วเต็ม 100)

นี้สิครับเป็นแบบสำรวจที่น่าให้ข้อมูลในทันที

KPN