รายชื่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน

Kanokkitcharoenporn

1  49240247  นางสาวกมลวรรณ ไทยวัฒนาตระกูล  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
2  49240254  นายกฤษนันท์ ทรัพย์สิน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
3  49240292  นางสาวจุฬารัตน์ พันธุ์เขียน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
4  49240308  นางสาวเจนจิรา บัวเกตุ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
5  49240322  นางสาวธนัฏฐา เพิ่มศิริ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
6  49240391  นางสาวศิริวรรณ นุชชาวนา  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
7  49240407  นางสาวสุกานดา วัฒนสมบัติศิริ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
8  49240438  นางสาวปณิฐฐา แก้วศรี  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
9  49243774  นางสาวคณิตตา ดอกบัว  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
10  49243811  นางสาวจิรัศยา บัวแก้ว  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
11  49243835  นายโชติวิทย์ ไวยหงษ์  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
12  49243842  นางสาวณัฐธัชธร สานใจวงศ์  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
13  49243873  นางสาวธิดารัตน์ เกยงค์  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
14  49243910  นายปฏิพล โกมลวิภาต  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
15  49243927  นายปราโมทย์ โตสมบัติ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
16  49243934  นายปริญญา อินทร์สุข  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
17  49243941  นางสาวปิยนุช ท้วมคล้าย  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
18  49243965  นายพงศธร เถียรประเสริฐ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
19  49243972  นางสาวพนิดา โม่ภา  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
20  49244023  นายพัทธพล ดวงพุดตาน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
21  49244061  นางสาวรัถยา เมณฑ์กูล  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
22  49244085  นางสาววรัญญา ศรีวิไชย  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
23  49244092  นางสาววษาสิรี วังใน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
24  49244108  นายวสันต์ เลื่องลือ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
25  49244115  นายวิกูล ป้องโทน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
26  49244122  นางสาววิมล รุ่งเรือง  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
27  49244153  นางสาวศิริลักษณ์ พงษ์โอสถ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
28  49244184  นายสหรัฐ พร้าโมต  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
29  49244191  นายสิทธิพร ปันผสม  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
30  49244207  นางสาวสุภาภรณ์ จันสา  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
31  49244245  นางสาวอนงค์ เถื่อนถ้ำ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
32  49244252  นางสาวอนงค์รัตน์ ธิติวณิชสกุล  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
33  49244269  นายอภิรักษ์ เจริญผล  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
34  49244290  นางสาวอารี ชื่นเรือง  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10
35  49244313  นายอิทธิพล เกษสุวรรณ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 10

สถานภาพ :

  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก
  • บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน History 204201

    คำสำคัญ (Tags)#history#201204

    หมายเลขบันทึก: 59802, เขียน: 15 Nov 2006 @ 08:58 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 14:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


    ความเห็น (0)