วิสัยทัศน์กับการใช้ชีวิต

วิสัยทัศน์ คือ ความฝันหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ภาพอนาคตที่เราอยากจะเห็น ซึ่งหากใครก็ตามที่มีวิสัยทัศน์ก็จะแสดงถึงความโดดเด่นของการใช้ชีวิตของคนๆ นั้น

คนที่มีวิสัยทัศน์+คนขยัน = ความฝันเป็นจริงกลายเป็นอุดมการณ์
คนที่ไม่มีวิสัยทัศน์+ คนขยัน = ใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่โดดเด่น
คนที่มีวิสัยทัศน์ +คนขี้เกียจ = ความฝันที่มีโอกาสเป็นจริงหากวางแผนดีๆ
คนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ + คนขี้เกียจ = ความเพ้อฝัน

หากอยู่อย่างไร้วิสัยทัศน์ก็เท่ากับว่าอยู่อย่างไร้อนาคต หรือพูดง่ายๆ ว่าอยู่ไปวันวัน

ทำอย่างไรให้มีวิสัยทัศน์? และวิสัยทัศน์สร้างได้อย่างไร?

วิสัยทัศน์ที่ดี ต้องสร้างอยู่บนฐานของความเป็นจริง ดังนั้นคนที่จะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ได้ ต้องเป็นคนที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติ ซึ่งหากใครเข้าใจมากแค่ไหน นั่นหมายถึงจะมองเห็นความเป็นไปได้ในการมองเห็นภาพอนาคตของงานนั้นๆ และบทบาทนั้นๆ ของตัวเองได้ชัดเจนมากเท่านั้น สิ่งที่สำคัญนอกจากนี้ก็คือ การประเมินงานและความสามารถของตัวเองให้ถูกต้องด้วย บวกกับการสนใจและศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อบทบาทหน้าที่หรืองานนั้นๆ และที่สำคัญที่สุด ต้องมีแรงขับเคลื่อนจากภายในของตัวเองด้วย

วิธีไปให้ถึงวิสัยทัศน์ของตัวเอง หรือวิธีสร้างภาพอนาคตของตัวเองให้เป็นจริง ก็ต้องมีแผนการดำเนินชีวิต มีแผนหนึ่ง แผนสอง ต้องรู้จักแบ่งเป้าหมายใหญ่ ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆ และกำหนดระยะเวลาในแต่ละเป้าหมายย่อยให้เสร็จ ที่สำคัญต้องรู้จักประเมินความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย เพราะบางเป้าหมายความสำเร็จต้องอาศัยช่วงจังหวะ และเวลาที่เหมาะสม ต้องรู้จักประเมิน และเปลี่ยนแปลงแต่ละเป้าหมายให้เหมาะสมกับจังหวะและเวลานั้นๆ เพื่อความสำเร็จของเป้าหมายใหญ่ หรือเป้าหมายระยะยาว โดยที่มีแผนรองรับในแต่ละเป้าหมายให้ชัดเจน

คนเราทำอะไรต้องมีเป้าหมายของการใช้ชีวิต ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และยาวนานจนกระทั่งถึงโลกหน้า ซึ่งแต่ละเป้าหมายสมควรเชื่อมถึงกัน และเชื่อมต่อไปจนถึงโลกหน้า ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะนั่นหมายถึงเราได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า เมื่อไรที่เราทำอะไรแล้วได้ใช้ประโยชน์ถึงโลกหน้า นั่นหมายถึงเราใช้ชีวิตอย่างมีกำไรสูงสุดนั่นเองบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขในชีวิตความเห็น (3)

วันนี้ เหมือนบังเอิญเลยนะครับ..

ขอบคุณสิ่ง ดี ดี ที่มอบให้กันนะครับ

เขียนเมื่อ 

การมีเป้าหมายชีวิตที่ดีดี ....เหมือนเรามีลูกศร ชี้นำทางสู่ความสำเร็จ ของชีวิตนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

คนเราทำอะไรต้องมีเป้าหมายของการใช้ชีวิต ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และยาวนานจนกระทั่งถึงโลกหน้า ซึ่งแต่ละเป้าหมายสมควรเชื่อมถึงกัน และเชื่อมต่อไปจนถึงโลกหน้า ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะนั่นหมายถึงเราได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า เมื่อไรที่เราทำอะไรแล้วได้ใช้ประโยชน์ถึงโลกหน้า นั่นหมายถึงเราใช้ชีวิตอย่างมีกำไรสูงสุดนั่นเอง.....

ชอบค่ะ แต่ก็ชวนคิดนะคะว่าเป้าหมายในโลกหน้าควรตั้งอย่างไร

บางทีเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะกลางอาจไ่ม่บรรลุแต่เราปรับเปลี่ยนวิธีการไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายได้(หรืออาจจะไม่ได้) แตผลพลอยได้หรือ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจไม่เลวนักสามารถทดแทนกันได้ แต่แน่นอนค่ะว่าชีวิตต้องมีเป้าหมาย