สังเกตการสอน ชั้นเรียนปฐมวัย ที่ใช้ ไอซีที

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูมีความสนใจด้าน ไอซีที น่าจะ ทำคลิปสั้นๆ นำขึ้น ยูทูป ​เพื่อดูพัฒนาการสอนของครู และ เด็กปฐมวัย / ทำ chanel youtube โรงเรียนหนองแคน ปฐมวัย

วันนี้ได้ไปสังเกตชั้นเรียน คุณครูประยูร .โรงเรียนหนองแคนวิทยาดอนจาน เมื่อพูดคุยเป้าหมายเสร็จ คือ ครูต้องการให้เด็ก ปฐมวัย ระลึกถึงพระคุณพ่อ และการแสดงความรักที่มีต่อพ่อ ..และ วันพ่อ (5 ธันวาคม 2558) เมื่อพูดคุยถึงการจัดกิจกรรม ก็ได้เคลื่อนไปสังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผล การสอน โดยภาพรวมการจัดกิจกรรมยังไม่ประสบผลสำเร็จโดยที่ครูสะท้อนตัวเองว่า "ประหม่า และ เกี่ยวกับการเตรียมตัว) ผู้นิเทศได้สะท้อนข้อมูลสำคัญ คือ


  • การออกแบบวางแผน ศึกษาคู่มือ และ การจัดกิจกรรมตามแผน
  • ชั้นเรียนมีเทคโนโลยี ค่อนข้างพร้อม (อุปกรณ์ dlit คือ notebook + internet (Uninet)+TV 50") ครูมีการใช้สื่อการ
    สอน แต่ ควรมีการศึกษา VDO ในยูทูป ล่วงหน้า ก่อนนำมาใช้สอนจริง
  • ครูมีความสนใจด้าน ไอซีที น่าจะ ทำคลิปสั้นๆ นำขึ้น ยูทูป เพื่อดูพัฒนาการสอนของครู และ เด็กปฐมวัย / ทำ chanel youtube โรงเรียนหนองแคน ปฐมวัย (เพราะดูคลิปที่ครูเลือกมาสอน ไม่สมบูรณ์เท่ากับที่ครูพาเด็กๆ ทำเอง)


สิ่งที่ครูมีเพิ่มขึ้น คือ .. การจัดชั้นเรียน การนำแผนฯ มาปัดฝุ่น ..ณ วันนี้ ดีขึ้นมากค่ะ.แต่ ยังต้องทำอีก ..ก็หน้าที่หลัก ๆ คือการนิเทศภายใน ที่ผู้บริหาร (ทุกโรงเรียน) ต้องให้ความสนใจ และ เรียนรู้ไปพร้อมกับครูก็จะ ขยันไปให้กำลังใจ สม่ำเสมอค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)