รางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (IEYI 2015) ณ สาธารณรัฐไต้หวัน - สำราญ ศรเลี่ยมทอง

sornthong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รางวัลเหรียญเงินนานาชาติ
รางวัล Special Award จากประเทศมาเลเซีย
กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น

ผู้ประดิษฐ์

๑. นายนภัสงามประดับเลิศ

๒.นางสาวอุมาพรแซ่เติ๋น

ชื่อครูที่ปรึกษา

นายสำราญศรเลี่ยมทอง

นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย

E-mail [email protected]

โรงเรียนคลองลานวิทยา อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑

แรงบันดาลใจ

การทำความสะอาดที่พักอาศัย และภายในรถยนต์ ด้วยเครื่องดูดฝุ่นหลายคนมักจะไม่ได้นำถุงกักเก็บฝุ่นที่อยู่ในตัวเครื่องไปทิ้งหลังจากเมื่อเลิกใช้งานเสร็จแล้ว ดังนั้นถ้ามีซากของมีสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นจิ้งจกถูกดูดเข้าไป ก็จะทำให้เกิดการเน่าเปื่อยของซากสัตว์และส่งกลิ่นเหม็น อาจทำให้ถุงเก็บกักฝุ่นเปื่อยยุ่ยไปด้วยก็ได้อีกทั้งเครื่องประดับเช่นแป้นต่างหูทองคำที่สุภาพสตรีมักทำล่วงหล่นในบ้าน ซึ่งมันมีขนาดเล็กยากที่จะหาเจอ และเมื่อได้ใช้“กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น” จะทำให้แป้นต่างหูทองคำถูกดูดและตกลงในกระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น เพราะ “กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น” สามารถแยกสิ่งของเหล่านั้นได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า “กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น” ขึ้นมา สำหรับการคัดแยกเศษวัสดุขนาดใหญ่กับฝุ่นละอองขนาดเล็กอาทิเช่น ก้อนหิน เศษไม้ ซากจิ้งจก เครื่องประดับหรือเศษวัสดุต่างๆ และสะดวกต่อการนำไปกำจัดทิ้ง ทำให้ยืดอายุการใช้งานของถุงผ้ากักเก็บฝุ่นอีกทั้ง “กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น” สามารถใช้กับเครื่องดูดฝุ่นได้ทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้อีกด้วย

แนวคิด

ในการทำความสะอาดบ้านเรือนด้วยเครื่องดูดฝุ่นโดยปกติแล้วจะมีเศษวัสดุชิ้นเล็กๆ เช่น หิน น๊อต เศษแก้ว หรือ เครื่องประดับที่อาจจะทำตกไว้ตามพื้นหรือตามซอกมุมห้อง แม้กระทั่งกระดาษชิ้นเล็กๆ จะถูกดูดเข้ามาในท่อแล้วตกลงมาในกระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่นด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกวัสดุชิ้นที่มีน้ำหนักจะตกลงก้นกระป๋อง ส่วนฝุ่นละอองและเศษกระดาษที่มีน้ำหนักเบากว่าจะหมุนวนภายในกระป๋อง ไม่สามารถย้อนกลับขึ้นมาอุดท่อดูดขาออกที่มีตระแกรงปิดยู่ได้ เนื่องจากได้ออกแบบให้มีอุปกรณ์เสริมปรับทิศทางลมกระดาษจะถูกหมุนด้วยแรงลมอยู่ใต้อุปกรณ์เสริมปรับทิศทางลม การหมุนวนของอากาศในกระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่นของเรานี้ออกแบบให้หมุนวน คือตรงกลางกระป๋องมีความเร็วของลมน้อย และส่วนที่อยู่รอบๆขอบกระป๋องจะหมุนวนด้วยแรงลมที่เร็วมาก ดังนั้นอากาศที่ถูกดูดขึ้นไปตามท่อขาออกก็จะเป็นลมที่ปราศจากเศษวัสดุต่างๆ ทำให้ไม่มีเศษวัสดุในถุงกักเก็บฝุ่นเลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

๖.๑กักเก็บฝุ่นละออง และเศษวัสดุไว้ ทำให้ไม่มีฝุ่นละอองและเศษวัสดุหลุดลอดออกไปถึงถุงกักเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น

๖.๒ยืดอายุถุงกักเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น และกำจัดฝุ่นละอองและเศษวัสดุหลุดออกได้ง่าย๖.๓ราคาถูกสามารถใช้กับเครื่องดูดฝุ่นได้ทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้

๖.๔สามารถทำความสะอาดได้ง่าย สามารถถอดออกเป็นชิ้นส่วน ล้างทำความสะอาด และประกอบคืนกลับได้ง่าย

๖.๕วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์มีขายในท้องตลาดทั่วไป สามารถหาได้ง่าย

รางวัลที่ได้รับ

๑. รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๓. เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สำหรับเด็กและเยาวชนนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventor (IEYI) 2015ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

๔. รางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์สำหรับเด็กและเยาวชนนานาชาติ ในงาน International Exhibition for YoungInventor (IEYI) 2015ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

๕.รางวัล Special Award จากประเทศมาเลเซีย ในงาน International Exhibition for YoungInventor (IEYI) 2015ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmสพท.กพ.2ความเห็น (0)