วันอังคารที่  14  พฤศจิกายน  2549  ท่านคณบดีได้มาที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์เพื่อพูดคุย  ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกันในหลาย ๆ  เรื่อง  เช่นเรื่องการซ่อมผนังและเพดานห้องปฏิบัติการ  3305  เพราะเวลาที่ฝนตกน้ำฝนมักจะไหลเข้าท่วมห้องปฏิบัติการทุกครั้ง  ท่านคณบดีบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง  ท่านได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ทางภาควิชาเลยรู้สึกหายกังวล  และในอีกหลาย ๆ  เรื่อง  ท่านก็ได้รับฟังและช่วยแก้ปัญหาเป็นอย่างดี

ขอบคุณมาก ๆ  ค่ะ